Scenic Rights - Showrunners Buyers Club

SHOWRUNNERS BUYERS CLUB és la marca que posiciona a SCENIC RIGHTS com l'Agència Audiovisual líder en la representació d'Obres literàries, dramàtiques i projectes de ficció televisiva d'Espanya i Amèrica Llatina per a adaptació a Televisió i Cinema.

Gestionem mundialment els drets exclusius per a Televisió i Cinema, així com Formats per a sèries de televisió creats pels autors de més èxit a Espanya i Llatinoamèrica. Tenim els drets exclusius per a adaptacions televisives o cinematogràfiques de més de 2.000 obres, llibres i formats que, pel seu èxit comercial i per l'excel·lència dels seus creadors tenen un gran potencial audiovisual. També gestionem els drets exclusius d'adaptació audiovisual per a qualsevol territori i idioma.

Autors de més d'una dotzena de països que han rebut el Premi Nobel de Literatura així com altres reconeixements de primer ordre mundial en els camps de la Literatura, el Teatre, el Cinema i la Televisió, formen part d'aquesta iniciativa enfocada al mercat de producció audiovisual. Al seu torn, SCENIC RIGHTS posseeix acords amb Agències Literàries de gran trajectòria per a l'adaptació audiovisual de grans èxits literaris.

SCENIC RIGHTS ofereix serveis especialitzats per a l'adaptació i producció audiovisual de les Obres i Formats: Llicenciament de drets per a adaptació, suport en l'arquitectura jurídica i financera dels projectes, recerca de Co-production Partners...