L’Alhambra (Serie TV)

Un projecte de Margarita Melgar i Pere Roca

Durant la guerra de la Independència, els francesos van expulsar als habitants de l'Alhambra, una ciutat independent de Granada, amb els seus artesans i comerciants per fer d'ella el seu quarter general. Ara aquests "Fills de l'Alhambra" han començat a tornar però les seves cases estan enderrocades i l'activitat comercial morta. Els antics veïns viuen en unes condicions de misèria de les que no escapen ni els frares del convent franciscà ni, per descomptat, els reus de la presó de l'Alhambra. El governador no té recursos per fer complir la llei, i per això l'Alhambra s'ha convertit en refugi de captaires i malfactors i en un paradís per a activitats il·legals: contraban, prostitució. Només un destacament d'invàlids de guerra patrulla la ciutadella, més dedicats als tripijocs i la mendicitat que a combatre el crim.